Adatvédelmi tájékoztató a
futar.gs.hu weboldal látogatói részére

 

1. Általános rendelkezések

A személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységeinket az Európai Uniós általános adatvédelmi rendeletben (General Data Protection Regulation továbbiakban: GDPR) kötelezően előírt és alkalmazandó szabályok tekintetében felülvizsgáltuk és elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy az abban, valamint a hazai hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően végezzük.

A futar.gs.hu weboldal (továbbiakban: weboldal) a GOVERN-SOFT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: adatkezelő), mint adatkezelő tiszteletben tartja a weboldalt felkereső személyek (továbbiakban: látogató) információs önrendelkezési jogát.

Adatkezelő ezúton tájékoztatja a weboldal látogatóit a GDPR rendeletben meghatározott adatvédelmi és adatkezelési elvekről, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat rendelkezéseit az adatkezelő magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el.

Az adatvédelmi tájékoztató jelen formája 2024. február 27. napján lépett hatályba és visszavonásig érvényes. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi tájékoztatóját egyoldalúan megváltoztassa, módosítsa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltoztatása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Adatkezelő garanciát vállal arra, hogy a látogató minden esetben az adatkezelő hatályos adatvédelmi tájékoztatóját érheti el és ismerheti meg a weboldalon.

Tájékoztatjuk továbbá a látogatót, hogy jelen adatvédelmi tájékoztató kizárólag a futar.gs.hu weboldalon kezelt személyes adatok kezelésére vonatkozó információkat tartalmazza. A weboldalról elérhető, az adatkezelő üzemeltetésében lévő, de külön weboldalnak számító (más domain névvel rendelkező oldal) honlapokon történő személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatás, az adott weboldal saját adatvédelmi tájékoztatójában találja.

2. Alkalmazott jogszabályok

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a személyes adatok kezelését a mindenkori hatályos, különösen pedig az alábbiakban felsorolt jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi:

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, vagy más néven GDPR: General Data Protection Regulation, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • a 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról
 • a 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
 • az 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
 • a 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főként a 13/A. §-a)
 • a 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tiszteségtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
 • a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6. §-a)
 • a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • a 2018. évi LIV. törvény az üzleti titok védelméről
 • a 2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
 • az 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

3. Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei

  1. Az adatkezelő adatai, elérhetősége:

Név: GOVERN-SOFT Kft.

Cím: 7030 Paks, Váci M. u. 3. Fsz.2.

Telefonszám: +36/75-675-454

Email cím: info@gs.hu

Honlap: https://govern.hu

  1. Adatkezelő adatvédelmi felelősének elérhetősége

E-mail: adatvedelem@gs.hu

4. A futar.gs.hu weboldalon kezelt adatok köre

Weboldalunk nyilvános tartalmát bárki – személyes adatai megadása nélkül – megtekintheti, az nem kötődik regisztrációhoz vagy bejelentkezéshez.

       4.1 A futar.gs.hu weboldal megtekintése során alkalmazott cookie-k

Weboldalunk felkeresése során információkat tárolunk vagy gyűjtünk be a böngészőjéről, ezt, amennyiben Ön, mint látogató előzetes tájékoztatást követően önkéntesen hozzájárulását adta, cookie-k (továbbiakban: sütik) segítségével végezzük. Az információk vonatkozhatnak Önre, mint látogatóra, a preferenciáira, az Ön által használt eszközre vagy az oldal elvárt működésének biztosítására. Az információ általában nem alkalmas a látogató közvetlen azonosítására, de képes a látogató számára személyre szabott internetélményt nyújtani.

Mivel tiszteletben tartjuk a személyes adatok védelméhez fűződő jogait a látogató dönti el, hogy engedélyezi-e meghatározott típusú sütik használatát. A sütikre vonatkozó beállításokat a weboldalunkra történő első látogatása alkalmával tudja megtenni. Amennyiben a későbbiekben ezen beállításokon módosítani szeretne, úgy azt a cookie beállításokra kattintva teheti meg.

      4.1.1. Működést segítő cookie-k

Az adatkezelés célja

Ezen sütik szükségesek a futar.gs.hu weboldal működéséhez. Ezek a sütik olyan tevékenységekre válaszul kerülnek elhelyezésre, mint a szolgáltatások kérése, segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. Enélkül nem tudjuk biztosítani a látogató számára, hogy a weboldal megtekintésekor milyen típusú sütiket engedélyezett vagy tiltott le. Az adatkezelés célja, hogy a látogató számára biztosítsuk a weboldal megfelelő működését, a látogatók elérhessék a weboldal menürendszerét ezáltal megismerhessék az adatkezelő által kínált szolgáltatásokat.

A kezelt adatok köre

 • adatvédelmi beállításokat kezelő cookie (cookies-accepted)
 • munkamenet adatokat tartalmazó cookie (PHPSESSID)

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelő jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján. Az adatkezelő az adatkezelés tisztességes és törvényes kezelése érdekében érdekmérlegelési teszt eredménye alapján kezeli ezen adatokat.

Az adatkezelés időtartama

Az adatvédelmi beállításokat kezelő sütiket minden esetben 1 évig tároljuk. A munkamenet adatokat tartalmazó cookie a böngésző bezárásakor, vagy 20 perc inaktivitás után automatikusan törlődik. A látogató ugyanakkor a saját sütijét bármikor törölheti, a sütik korlátozását vagy törlését a beállítások, adatvédelem és biztonság menüpontban teheti meg.

       4.1.2. Statisztikai cookie-k

Ezen sütik segítségével összegezzük a futar.gs.hu weboldalunkon történő látogatásokat és a forgalom forrásait. A sütik által gyűjtött információk aggregáltak, összesítettek, ezért anonimak. A statisztikai sütik gyűjtését és elemzését a Googel Analytics használatával végezzük. Az eszköz használatát korlátozhatja vagy letilthatja a https://adssettings.google.com/authenticated oldalon. A személyes adatok védelméről és a Google szerződési feltételekről itt olvashat: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.

Adatkezelés célja

A futar.gs.hu weboldalra látogató felhasználó azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, illetve a látogatónak a weboldalunkon történő böngészési eseményeinek figyelése statisztikák, elemzések készítése céljából.

A kezelt adatok köre

 • a látogatás dátuma és ideje
 • a látogató által használt böngésző adatai (pl.: milyen felbontásban van a böngésző ablak, nyelv beállítása)
 • a látogató IP címe alapján helymeghatározást
 • a meglátogatott aloldalak és az azokon eltöltött idő, valamint, hogy oda honnan jutott el

Adatkezelés jogalapja

Az érintett önkéntes, tájékoztatáson alapuló hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

Adatkezelés időtartam

A statisztikai sütik kezelésének időtartama három csoportra osztható. A _ga_* és a _ga típusú sütiket 1 év 1 hónap 4 nap kerülnek tárolásra. Jelen sütik esetében is igaz, hogy a látogató a saját sütijét bármikor törölheti, a böngészőjében a sütik korlátozását vagy törlését a beállítások, adatvédelem és biztonság menüpontban teheti meg.

        4.1.3.Teljesítmény cookie-k

A teljesítmény-cookie-k a weboldal kulcsfontosságú teljesítménymutatóinak megértésére és elemzésére szolgálnak, ami segít jobb felhasználói élményt nyújtani a látogatóknak.

Adatkezelés célja

Ezen sütik segítségével összegezzük az oldalunkon történő látogatásokat és a forgalom forrásait, hogy ily módon mérjük és javítsuk az oldalunk teljesítményét. Segítségükkel figyeljük a látogatók mozgását az oldalon. A sütik által gyűjtött információk aggregáltak, összesítettek, ezért anonimak. Amennyiben nem engedélyezi ezen sütik használatát, nem értesülünk róla, hogy felkereste az oldalunkat.

A kezelt adatok köre

 • a látogatás dátuma és ideje
 • a látogató által használt böngésző adatai
 • a látogató IP címe alapján helymeghatározást
 • a weboldalon eltöltött idő

Adatkezelés jogalapja

Az érintett önkéntes, tájékoztatáson alapuló hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

Adatkezelés időtartam

A teljesítmény sütik kezelésének időtartama 1 év.

       4.1.4. Funkcionális cookie-k

A funkcionális cookie-k segítenek bizonyos funkciók végrehajtásában, mint például a webhely tartalmának megosztása közösségi média platformokon, visszajelzések gyűjtése és egyéb, harmadik féltől származó funkciók.

Adatkezelés célja

Érdeklődési körének megfelelő hirdetések megjelenítése a weboldalon kívül az adatkezelők közösségi média platformján.

A kezelt adatok köre

 • a látogatás dátuma és ideje
 • a látogató által használt böngésző adatai
 • a látogató IP címe alapján helymeghatározást
 • a meglátogatott aloldalak és az azokon eltöltött idő

Adatkezelés jogalapja

Az érintett önkéntes, tájékoztatáson alapuló hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

Adatkezelés időtartam

Az adatkezelés időtartama cookie-tól függően 2 évig, 90 napig, 24 óráig, 1 percig, a munkamenet végéig.

        4.2. Ajánlatkérés céljából kezelt adatok

Az adatkezelő lehetőséget biztosít a futar.gs.hu weblapon keresztül a GOVERN-SOFT Kft. más termékeire, szolgáltatásaira vonatkozó ajánlatkérésre. Az ajánlatkérés teljesen önkéntes és az ajánlatkérő hozzájárulásán alapul. Felhívjuk látogató/ajánlatkérő figyelmét, hogy jelen adatvédelmi tájékoztató kizárólag a futar.gs.hu weboldalon történő ajánlatkéréssel kapcsolatos kérdésekre vonatkozó információkat tartalmazza. Kérjük, vegye figyelembe, hogy jelen weboldalról elérhető további honlapok adatkezelésére és adatvédelmére, az ajánlatkéréssel, kapcsolatos kérdések céljából kezelt adatok tekintetében a tájékoztatást az adott honlap adatvédelmi tájékoztató menüpontja alatt tekintheti meg.

Adatkezelés célja

Az adatkezelő részére az ajánlati űrlapon keresztül átadott személyes adatok kezelésének célja, hogy ajánlatkérő az ajánlattal kapcsolatos kérdéseket tehessen fel, illetve az adatkezelők az ajánlatot megadhassák ajánlatkérő számára és az ajánlatkéréssel kapcsolatos kérdésekre válaszolhassanak. A személyes adatok kezelése, az ajánlat megadása, és az azzal kérdések megválaszolása céljából történik.

Az ajánlatkérés során megadott személyes adatokat az adatkezelők kizárólag ajánlattételi formon megadott tárggyal kapcsolatos kommunikációs célra használják.

Az adatkezelők a személyes adatokat nem teszik hozzáférhetővé a weboldal más látogatói számára.

Az így megadott személyes adatokat az adatkezelők eltérő célra nem használják és bizalmasan kezelik.

Adatkezelők tájékoztatják ajánlatkérőt, hogy ajánlattételre a Govern-Solution Kft., mint a szolgáltatás tulajdonosa jogosult. Azonban az ajánlattétellel összefüggő kommunikációra, vagy az ajánlattal kapcsolatos kérdések megválaszolására a szolgáltatás tulajdonosa, az adatkezelő vagy azok munkavállalói, illetve velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban lévő személyek felhatalmazással rendelkeznek.

A kezelt adatok köre

 • az ajánlatkérő neve
 • az ajánlatkérő e-mail címe

Adatkezelés jogalapja

Az érintett önkéntes, tájékoztatáson alapuló hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

Adatkezelés időtartama

Amennyiben az ajánlatkérő ajánlatkéréssel kapcsolatos kérdések céljából hozzájárult ahhoz, hogy személyes adatait kezeljük, ezen adatokat addig tároljuk, amíg a cél megvalósulásához szükségesek, és az ajánlatkérő másként nem rendelkezik, a hozzájárulását vissza nem vonja.

        4.3. Kapcsolatfelvétel céljából kezelt adatok

A futar.gs.hu weboldalunk látogatói a Kapcsolat szöveg alatt tájékozódhatnak Szervezetünk elektronikus vagy levelezési címéről. Az itt megadott kapcsolattartási adatokra érkező megkeresések tekintetében is személyes adatokat kezelünk az alábbiak szerint.

Adatkezelés célja:

Az adatkezelő részére elektronikus vagy postai úton átadott személyes adatok kezelésének célja, hogy az érintett kapcsolatba léphessen az adatkezelővel, az adatkezelő munkavállalóival, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban lévő személyekkel, illetve az adatkezelő az érintett megkeresésére reagálni tudjon. A személyes adatok kezelése az érintett általi megkereséssel kapcsolatos kommunikáció céljából történik.

Az ilyen jellegű megkeresés során megadott személyes adatokat az adatkezelő kizárólag a megkeresés tárgyát képező és az azzal kapcsolatos kommunikációs célra használja.

Az így megadott személyes adatokat, az adatkezelő a megkeresésben szereplő céltól eltérő célra nem használja és bizalmasan kezeli.

Adatkezelő a telefonhívásokat nem rögzíti, így érintettről hangfelvétel nem készül. Személyes adatait nem jegyzi le és nem tárolja. Szükség esetén írásbeli kapcsolatfelvételt kérünk az érintett általi kezdeményezéssel.

A kezelt adatok köre

Mivel ezen megkeresések nem tipizálhatóak, így a kezelt adatok köre eltérő lehet, minden esetben csak az érintett által az adatkezelő számára megküldött adatokat foglalja magába.

Postai úton érkező megkeresés során jellemzően az alábbi adatokat kezeljük:

 • feladó neve
 • feladó címe

Elektronikusan érkező megkeresés esetén jellemzően az alábbi adatokat kezeljük:

 • érintett neve
 • érintett email címe

Adatkezelés jogalapja

Az érintett önkéntes, tájékoztatáson alapuló hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

Adatkezelés időtartama

A megkeresés tárgyától függően, de kizárólag az adatkezelési cél megvalósulásának időpontjáig történik, az így megadott személyes adatok kezelése.

5. Az adatokhoz hozzáférők köre, adattovábbítás

Az ajánlatkérők által megadott személyes adatokhoz, valamint a futar.gs.hu weboldal által használt cookie-k által megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai, valamint az adatkezelővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek férhetnek hozzá.

Személyes adatait azok megismerésére jogosultsággal nem rendelkezők számára nem adjuk át, harmadik félnek kizárólag abban az esetben továbbítjuk, ha Ön ehhez előzetesen hozzájárulását adta. Kivételt képezhet ez alól egy hatósági vizsgálat, amely esetén az eljáró hatóság (pl.: rendőrség, ügyészség, bíróság … stb.) hivatalos megkeresésére a megkeresés céljából szükséges adatokat kötelesek vagyunk átadni. Ehhez az Ön külön hozzájárulása nem szükséges, mivel ez törvényben meghatározott feladatunk.

6. Látogató, ajánlatkérő (továbbiakban: érintett) személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogai

Az adatkezelő az adatkezelési tevékenysége során a GDPR adatvédelmi rendelet és az Infotv. rendelkezéseivel összhangban biztosítja az érintett jogainak érvényesítését.

         6.1. Hozzáférési és tájékoztatáshoz való jog

Személyes adatainak kezeléséről minden érintett tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő az érintett kérelmének beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Az érintett tájékoztatásra jogosult az alábbiakra vonatkozóan:

 • személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy az adatkezelő milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt és mennyi ideig kezeli
 • az adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést, vagy kinek továbbította személyes adatait
 • milyen forrásból származnak a kezelt személyes adatai
 • az adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is

Az érintett kérésére adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokhoz való hozzáférését biztosítja, azokról az érintett másolatot kérhet. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

        6.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett írásban jogosult az adatkezelés tárgyát képező valamennyi személyes adatának pontosítását, módosítását, kiegészítését kérni az adatkezelőtől. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, intézkedik a korrekcióról és visszajelzést küld.

        6.3.Az adatkezelés korlátozásához (zárolás) való jog

Az érintett írásban jogosult az adatkezelés korlátozását kezdeményezni az adatkezelőnél, amennyiben:

 • személyes adatainak helyesbítését kérte, az adatok pontosságának ellenőrzésének időtartamára
 • jogellenes adatkezelés esetén, ha az érintett ellenzi az adatok törlését, helyette azok felhasználásának korlátozását kéri
 • megszűnt adatkezelési cél ellenére az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
 • tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg kivizsgálásra kerülnek, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben

        6.4. Adathordozhatósághoz való jog

Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Érintett bizonyos esetekben, amennyiben ez technikailag és az irányadó adatvédelmi szabályoknak megfelel, kérheti a személyes adatainak az adatkezelő és egy másik adatkezelő közötti közvetlen továbbítását.

Érintett ilyen irányú kérelmét az 3. pontban meghatározott levelezési címre vagy elektronikus levelezési címre, írásban terjesztheti elő.

        6.5. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozhasson személyes adatai kezelése ellen. Ennek keretében írásban kérheti a személyes adatai törlését vagy helyesbítését.

          6.6. A törléshez való jog

Az adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében végzett adatkezelés körén kívül az érintett jogosult személyes adatainak törlését írásban kérni, amennyiben az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását. Az adatkezelő a törlési igényt, annak megalapozottsága esetén, indokolatlan késedelem nélkül teljesíti.

7. Adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelő a személyes adatokat a Rackforest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft., mint szolgáltató szervertermében telepített szerveren tárolja.

8. Panaszkezelés és jogérvényesítési lehetőségek

Szervezetünk minden tőlünk telhetőt megtesz, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjen. Amennyiben úgy érzi, hogy a weboldal adatkezelője megsértette a személyes adatok védelméhez és az adatok szabad áramlásához fűződő jogait, akkor elsősorban vegyék fel velünk, mint a weboldal adatkezelőjével a kapcsolatot a 3. pontban megadott elérhetőségek bármelyikén, hogy az esetleges sérelmet orvosolhassuk.

Amennyiben úgy érzi, hogy adatkezelő, az Ön jelzése ellenére sem szünteti meg jogsértő magatartását, gyakorlatát a személyes adatai védelméhez fűződő jogainak érvényesítése érdekében jogorvoslatért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) fordulhat, illetve panasszal élhet a hatóság felé, vagy igényét polgári bíróság előtt is érvényesítheti.

Amennyiben a személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdése van, akkor azt felteheti a 3. pontban megadott elérhetőségek bármelyikén.